محسن کیامنصوری

استادیار دانشکده فنی و مهندسی

En

نام: محسن کیامنصوری
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: مکانیک
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: k i a m a n s o u r i @ i a u n s . a c . i r
تلفن: 01152374500
آدرس: نوشهر، میدان لتینگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر، دفتر گروه مکانیک - کدپستی: 4651141433

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
دانشگاه علم و صنعت ایران
ایران
1395
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
دانشگاه تهران - دانشکده فنی
ایران
1389
کارشناسی
مهندسی مکانیک گرایش تاسیسات حرارتی و برودتی
دانشگاه علم و صنعت ایران
ایران
1386

دروس ارائه شده 6 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
ترموديناميك
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر - ساختمان مرکزی
306
چهارشنبه
16:00 - 14:30
کارشناسی
تكنولوژي مولد قدرت 2
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر - ساختمان مرکزی
308
دوشنبه
12:00 - 09:30
کارشناسی
طراحي اجزاء ماشين
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر - ساختمان مرکزی
306
چهارشنبه
14:30 - 13:00
کارشناسی
مكانيك سيالات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر - ساختمان مرکزی
308
چهارشنبه
12:00 - 10:30
کارشناسی
روش تحقيق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر - ساختمان مرکزی
307
چهارشنبه
17:30 - 16:00
کارشناسی ارشد
مكانيك سيالات پيشرفته
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر - ساختمان مرکزی
307
چهارشنبه
10:30 - 08:00
کارشناسی ارشد

مقالات علمی 21 مقاله

Title
Authors
Publication Date
Investigation of Accuracy of Non-Linear k–ε Models for Flow Field around a Model Building
Mohsen Kiamansouri, Farzad Bazdidi-Tehrani
4/22/2014
Conference
The 22nd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2014
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Evaluation of the performance of various non-linear k-ε models for predicting flow field around an isolated model building with the rooftop flush vent within the turbulent boundary layer is investigated. Two cubic models, proposed by Ehrhard et al. and Craft et al., and one quadratic model proposed by Shih et al., are examined by comparing their simulation results with the experimental data and standard k-ε model. All the computations are performed by using a self-developed object-oriented C++ programming in OpenFOAM CFD package, which contains applications and utilities for finite volume solvers. In this study, the three non-linear models can reproduce vortex shedding behind the model building during unsteady calculations. The standard k-ε model provided inadequate results for the flow field, because it could not reproduce the basic flow structures, such as reverse flow on the roof. By contrast, the non-linear models are able to predict anisotropic stresses and correctly show the dominant stress over the roof to be the streamwise Reynolds stress. Among the RANS models, the Craft model shows the best agreement with the experimental data. The good performance of the Craft non-linear model in the wake region can be interpreted from the magnitude of the total kinetic energy after considering the solved wind fluctuations. Keywords: Computational Fluid Dynamics (CFD), OpenFOAM, Non-linear k-ε models, Model building
Prediction Accuracy of Non-Linear k–ε Models for Pollutant Dispersion around a Model Building
Mohsen Kiamansouri, Farzad Bazdidi-Tehrani
4/22/2014
Conference
The 22nd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2014
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
A numerical simulation was conducted to assess prediction accuracy of various non-linear models for estimating concentration field around a cubical model building with a stack vent located on its roof. The results of these models were compared with SKE model and wind-tunnel data. Three non-linear models, namely, Craft et al., Lien et al. and Rubinstein and Barton models were investigated where Craft et al. and Lien et al. models are cubic and Rubinstein and Barton model is quadratic. All the computations were performed by the use of the self-developed object-oriented C++ programming in OpenFOAM CFD package, which contains applications and utilities for finite volume solvers. Among the various models studied here, results of the SKE model for the concentration field were unfavorable, because it cannot reproduce the basic flow structure, such as the reverse flow on the roof. On the contrary, the non-linear models were able to predict the concentration field better than the SKE model due to inclusion of the quadratic and cubic terms. It can be said that concentrations predicted by all CFD models were less diffusive than those of the experiment, although the non-linear k–ε models have reduced this difference. Keywords: Pollutant dispersion, Numerical simulation, OpenFOAM, Non-linear k-ε models, Model building
Analysis of various non-linear k–ε models accuracy to predict flow field and pollutant dispersion around a model building
Mohsen Kiamansouri, Farzad Bazdidi-Tehrani
7/13/2014
Conference
Journal
Modares Mechanical Engineering
Volume
14
Issue
6
Pages
165-174
Publisher
Tarbiat Modares University
Description
The present paper investigated the capability of various non-linear k–ε models for predicting flow field and pollutant dispersion around a cubical model building with a stack vent located on its roof center within the turbulent boundary layer. One quadratic model proposed by Nisizima and Yoshizawa, and two cubic models, proposed by Lien et al. and Ehrhard and Moussiopoulos were examined by comparing their simulation results with the wind tunnel data and standard k–ε model. All the computations were performed by using the self-developed object-oriented C++ programming in OpenFOAM CFD package, which contains applications and utilities for finite volume solvers. The standard k–ε model provided inadequate results for the flow field, because it could not reproduce the basic flow structures, such as reverse flow on the roof. By contrast, the non-linear models were able to predict anisotropic stresses and correctly showed the dominant stress over the roof to be the streamwise Reynolds stress. The non-linear models were able to predict the concentration field better than the SKE model due to inclusion of the quadratic and cubic terms. Among the RANS models, the Ehrhard model showed the best agreement with the experimental data. It was shown that concentrations predicted by all turbulence models were less diffusive than those of the experiment, although the non-linear k–ε models have reduced this difference. Keywords: Pollutant Dispersion, Computational Fluid Dynamics (CFD), OpenFOAM, Non-Linear k–ε Models, Model Building
Investigation of various non-linear eddy viscosity turbulence models for simulating flow and pollutant dispersion on and around a cubical model building
Mohsen Kiamansouri, Farzad Bazdidi-Tehrani, Mohammad Jadidi
4/1/2015
Conference
Journal
Building Simulation; Impact Factor: 1.409 (Q1)
Volume
8
Issue
2
Pages
149-166
Publisher
Springer
Description
Prediction accuracy of various non-linear eddy viscosity turbulence models for simulating flow and pollutant dispersion on and around an isolated cubical model building with a rooftop vent within the neutral turbulent boundary layer was investigated. For this purpose, three types of quadratic along with three cubic non-linear models were employed and simulation results were compared with the available wind tunnel measurements and linear revised k-ɛ models. They were different from the preceding simulations which have only concentrated on the wind flow field around buildings. Detailed analysis of dispersion mechanisms based on convective and turbulent diffusion mass fluxes indicated that concentration distributions predicted by non-linear models at the sidewall improved significantly relative to the traditional standard k-ɛ and linear revised k-ɛ models which was due to larger lateral turbulent diffusion. Moreover, thorough analysis of these fluxes underlined the prominent capability of non-linear models in capturing the anisotropy of turbulence and verified the importance of recirculation regions in the pollutant dispersion around a model building. Among the various non-linear models under study, cubic models of Craft et al. and Ehrhard and Moussiopoulos provided the best performance as compared with the other numerical and experimental data. Keywords: Pollutant dispersion; Computational fluid dynamics; Non-linear eddy viscosity turbulence models; Cubical model building
Turbulent Schmidt Number Effects on Pollutant Dispersion in a Street Canyon
Mohsen Kiamansouri, Farzad Bazdidi-Tehrani, Mohammad Jadidi, Dariush Bodaghi
5/12/2015
Conference
The 23rd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2015
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
In the present paper, flow field and pollutant dispersion in a three-dimensional street canyon are studied numerically. The effects of turbulent Schmidt number, Sct, on pollutant dispersion in a street canyon are investigated with the purpose of determining the optimum value of Sct by considering the dominant flow structure in the street canyon. In order to validate the present numerical simulations, CFD results are compared with the available wind tunnel experimental measurements. All the numerical computations are performed employing the self-developed object-oriented C++ programming in OpenFOAM open-source CFD software package, which contains applications and utilities for the finite volume solvers. The streamlines show the formation of a well-shaped vortex between the two buildings with a diameter equal to the distance between them in the street canyon. It is found that pollutant dilution on the leeward wall of the upstream building is lower than that on the windward wall of the downstream building, which is due to existence of a large clockwise vortex in the street canyon, giving rise to minimum dilutions at the center of street canyon and the lee of upwind building. A higher value of pollutant dilution in the street canyons is observed near the windward facade of the second building, since due to larger height of the downstream building, more fresh air is drawn in on the windward side to promote the pollutant mixing inside the street canyons. Comparison of the different Sct for the normalized dilution on the buildings’ surfaces reveals that the optimum value of Sct=0.6 shows the closest results to the experimental data for the present configuration. Keywords: turbulent Schmidt number, street canyon, pollutant dispersion, computational fluid dynamics
Dynamic sub-grid scale turbulent Schmidt number approach in large eddy simulation of dispersion around an isolated cubical building
Mohsen Kiamansouri, Farzad Bazdidi-Tehrani, Mohammad Jadidi
4/1/2016
Conference
Journal
Building Simulation; Impact Factor: 1.409 (Q1)
Volume
9
Issue
2
Pages
183-200
Publisher
Springer
Description
In this paper, the effects of the sub-grid scale (SGS) turbulent Schmidt number, SC SGS, on the large eddy simulation of dispersion on and around an isolated cubical model building with a flush vent located on its roof are examined. Constant and dynamic Sc SGS approaches for SGS turbulent mass flux modeling are employed. Simulation results are compared with the available wind tunnel measurements. Furthermore, the influence of the grid resolution on the accuracy of results predicted by the dynamic SC SGS approach is investigated. Detailed statistical analysis of SC SGS demonstrates that the dynamically computed SC SGS at different locations varies by a factor of almost 5 and a considerable deviation of SC SGS from its common values of 0.5 and 0.7 occurs. Particularly, in the vicinity of the building where the concentration gradients are noticeable, SC SGS has a larger variation. Also, the probability of occurrence of 0.2 < SC SGS <1.5 is more than 90 percent and the SC SGS mean values are nearly around 0.8 to 1 with a maximum variance of 0.2. In addition, by refining the grid, the differences between the predictions of constant and dynamic SC SGS approaches decrease. This is due to the reduction of sub-grid scales contribution to turbulent dispersion. It is confirmed that dynamic SC SGS approach is a practical alternative to the constant SC SGS approach, effectively eliminating a user-defined model coefficient. Keywords: large eddy simulation, sub-grid scale turbulent Schmidt number, dynamic ScSGS approach, grid resolution, dispersion, cubical building
POD Analysis of Unsteady Turbulent Flow and Dispersion around a Model Building Using Scale-Adaptive Simulation
Mohsen Kiamansouri, Farzad Bazdidi-Tehrani, Mohammad Jadidi
4/26/2016
Conference
24th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2016
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Several studies have been performed on computational fluid dynamics (CFD) predictions based on unsteady Reynolds–averaged Navier–Stokes equations (URANS) models for flow and dispersion around buildings. But it has been reported that URANS models only contribute to reproduction of a certain part of large-scale unsteady flow patterns and give information on low-frequency contents around model buildings. Scale-Adaptive Simulation (SAS) approach is an improved URANS formulation, which allows the resolution of turbulent spectrum in unstable flow conditions. Nevertheless, very few studies have evaluated the performance of SAS in modelling flow and dispersion. The purpose of this study is to evaluate the relative performance of SAS in modelling unsteady concentration and flow fields around a model building and to clarify the mechanisms for its discrepancy in relation to other transient simulations such as large eddy simulation (LES) and URANS. For this purpose, in the present paper the transient behavior and dominant structures of flow field predicted by SAS are evaluated by proper orthogonal decomposition (POD) technique. Results highlight the outstanding performance of SAS in comparison with the URANS computation based on SST modelling not only for instantaneous distributions of concentration and velocity, but also for time-averaged ones. This tendency is directly related to the accurate reproduction of unsteady fluctuations around the model building by SAS. The quantitative and qualitative agreements for the shapes and magnitudes of POD modes between SAS and LES confirm the LES-like behavior of SAS in the wake region. Keywords: Scale-Adaptive Simulation (SAS), Proper orthogonal decomposition (POD), Spectral analysis, Large eddy simulation (LES), URANS
Embedded Large Eddy Simulation Approach for Pollutant Dispersion around a Model Building in Atmospheric Boundary Layer
Mohsen Kiamansouri, Farzad Bazdidi-Tehrani, Mohammad Jadidi
6/1/2016
Conference
Journal
Environmental Fluid Mechanics; Impact Factor: 1.603 (Q1)
Volume
16
Issue
3
Pages
575-601
Publisher
Springer
Description
In the present article, the potential of Embedded Large Eddy Simulation (ELES) approach to reliably predict pollutant dispersion around a model building in atmospheric boundary layer is assessed. The performance of ELES in comparison with Large Eddy Simulation (LES) is evaluated in several ways. These include a number of qualitative and quantitative comparisons of time-averaged and instantaneous results with wind tunnel measurements supplemented by statistical data analyses using scatter plots and standard evaluation metrics. Results obtained by both LES and ELES approaches show very good agreement with the experiment. However, addition of turbulence to mean flow at RANS-LES interface in ELES approach not only increases the turbulence intensity, it also results in larger values of turbulent kinetic energy (TKE) as well as a shorter reattachment length in the wake region. Accordingly, higher levels of TKE predicted by ELES increase the local intensity of concentration leading to shorter plume shapes as compared with LES. In general, ELES shows better agreement with experiment on the surfaces of model building and also in the downstream wake region. In terms of computational costs, the CPU time required to obtain statistical values in ELES is about 49% lower than that of LES and the number of iterations per time step is also reduced by 55% as compared with LES. Keywords: Embedded large eddy simulation; Zonal RANS-LES; Turbulence generation at RANS-LES interface; Pollutant dispersion; Atmospheric boundary layer; Hybrid RANS-LES
Inflow turbulence generation techniques for large eddy simulation of flow and dispersion around a model building in a turbulent atmospheric boundary layer
Mohsen Kiamansouri, Farzad Bazdidi-Tehrani, Mohammad Jadidi
11/1/2016
Conference
Journal
Journal of Building Performance Simulation; Impact Factor: 2.483 (Q1)
Volume
9
Issue
6
Pages
680-698
Publisher
Taylor & Francis
Description
The present paper investigates the performance of various inflow turbulence generation techniques (ITGT) for large eddy simulation (LES) of flow and dispersion around a model building in a turbulent atmospheric boundary layer. Four different ITGT comprising 1 – no fluctuations, 2 – spectral method, 3 – vortex method and 4 – internal mapping, based on two basic methodologies (i.e. precursor and synthetic turbulence methods), are employed. These techniques are evaluated by considering their prediction accuracy, computational costs, complexity of implementation, inflow information required to operate and impacts on the flow downstream of the inlet, particularly in the wake region of the model building. Results indicate that the accuracy of LES predictions is greatly reliant on ITGT. It is shown that ITGT not only have significant effects on flow field vortical structures, but also influence frequency contents of velocity fluctuations, recirculation regions and plume shapes in the wake region. Keywords: large eddy simulation, model building, inflow turbulence generation, vortex method, internal mapping, synthetic turbulence
CFD Analysis of Shear Wall Stress in Rupture Cerebral Aneurysm in the Patients
Mohsen Kiamansouri, Ali Lohrasbi Nichkouhi, Abolfazl Panahi
2/8/2017
Conference
The 3rd National Conference on Fluid Flow, Heat and Mass Transfer-FFHMT2017
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Biomechanically, rupture of an aneurysm occurs when wall shear stress exceeds the strength of the wall tissue. At present, risk-assessment of unruptured aneurysms does not include evaluation of the trauma shape, yet clinical experience suggests that this is of importance. We aimed to develop a computational model for simulation of fluid-structure interaction in cerebral aneurysms, with special emphasis on wall shear stress (WSS).The simulation results exposed areas of high wall shear stress (WSS) and wall displacement located where aneurysms often rupture. We suggest that analyzing wall tension and wall displacement in cerebral aneurysms by numeric simulation based on patient specific could be developed into a modern method for individualized prediction of rupture risk. Keywords: Cerebral Aneurysm, WSS, rupture, Computational Fluid Dynamic
Analysis of Various Inflow Turbulence Generation Methods in Large Eddy Simulation Approach for Prediction of Pollutant Dispersion around Model Buildings
Mohsen Kiamansouri, Farzad Bazdidi-Tehrani, Mohammad Jadidi, Dariush Bodaghi
2/15/2017
Conference
Journal
Journal of Computational Methods in Engineering (JCME)
Volume
35
Issue
2
Pages
85-112
Publisher
Isfahan University of Technology (IUT)
Description
The purpose of the present study is to investigate and analyze numerically the effective mechanisms on the flow field and pollutant dispersion around a simple and long street canyon by means large eddy simulation approach using various inflow turbulence generation methods. For this purpose, four methods i.e. vortex, mapping, synthetic and no inlet perturbation methods are used as inflow turbulence generators in LES. Results suggest that all methods are capable of capturing the two important structures of canyon vortex and corner eddy, which have great influences on air ventilation inside the street canyon. The magnitudes of concentration on the leeward wall of the first building are approximately four times those of windward wall of the second building. Among the various inflow turbulence generation methods, the vortex method is the most precise method and no inlet perturbation method is the least precise method. Keywords: Pollutant dispersion, Large eddy simulation, Inflow turbulence generation methods, Street canyon, Computational fluid dynamics
Flow and contaminant dispersion analysis around a model building using non-linear eddy viscosity model and large eddy simulation
Mohsen Kiamansouri, Farzad Bazdidi-Tehrani, Mohammad Jadidi
5/1/2017
Conference
Journal
International Journal of Environmental Science and Technology; Impact Factor: 2.344 (Q2)
Volume
14
Issue
5
Pages
957-972
Publisher
Springer
Description
In the present paper, the analysis of concentration and flow fields around a model building was performed using two different approaches in turbulence modeling. In the first approach, the non-linear model of Ehrhard and Moussiopoulos was employed as one of the best cubic non-linear eddy viscosity models, and large eddy simulation was utilized in the second approach. The obtained results suggest that although the non-linear model has the ability to predict the anisotropic normal components of Reynolds stress tensor, due to time-averaged nature of its governing equations, it is incapable of estimating the correct values of Reynolds stress components and turbulent characteristics in the wake region of the model building. So the predicted turbulence kinetic energy values by the non-linear model are 45% smaller than those of large eddy simulation approach in the wake region behind the model building. Also different predictions of the wake region structure by the non-linear model and large eddy simulation approach revealed that elongation of iso-surface for ⟨K⟩=1.5 in non-linear model is 56% more than that of large eddy simulation approach. The large eddy simulation approach shows much consistent behavior to the physics governing the flow compared to the non-linear model. Also good agreement observed between the results obtained through this approach and the experimental data. However, the disadvantage of large eddy simulation approach is the high computational costs. Keywords: Computational fluid dynamics; Large eddy simulation; Non-linear k–ε model; Pollutant dispersion; Turbulence kinetic energy
پیش‌بینی میدان جریان و غلظت گاز آلاینده در پایین‌دست ساختمان بلند توسط مدل‌های آشفتگی مختلف
محسن کیامنصوری، فرزاد بازدیدی طهرانی، پیام غلامعلی پور، محمد جدیدی
5/2/2017
Conference
بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران ISME2017
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
پیش‌بینی غلظت گازهای آلاینده در پشت ساختمان‌های بلند که ناحیه کم سرعت است به منظور جلوگیری از ورود مجدد گازهای آلاینده از دریچه های ورود هوا، بسیار اهمیت دارد. با توجه به اینکه روش‌های دینامیک سیالات محاسباتی امکان پیش‌بینی پراکندگی گازهای آلاینده و تعویض هوا در مناطق شهری را فراهم می‌کنند، دست‌یابی به عملکرد مدل‌های آشفتگی مختلف در تخمین صحیح این پدیده‌ها بسیار مهم است. در اين مقاله، قابليت مدل‌هاي مختلف k-ε به‌منظور پيش‌بيني ميدان جريان و پراکندگی گاز آلاينده در پایین‌دست یک ساختمان بلند بررسي شده و نتایج عددی به‌دست آمده با نتایج تجربی موجود مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. در این تحقیق، مدل‌های k-ε اصلاح شده به دلیل آشکار ساختن ساختارهای پایه جریان همانند ناحیه جریان برگشتی در ناحیه دنباله در پشت ساختمان بلند، نتایج مطلوبی را برای ميدان غلظت در مقایسه با نتایج تجربی پيش‌بيني نموده‌اند. مدل RNG به‌عنوان بهترین مدل آشفتگی در این مقاله شناخته شده است. واژه هاي كليدي: شبیه سازی عددی؛ پراکندگی گازهای آلاینده؛ مدل‌های آشفتگی؛ لایه‌مرزی اتمسفری؛ دینامیک سیالات محاسباتی
مطالعه‌ی ساختارهای گردابه‌ای در جریان خنک‌کاری لایه‌ای با استفاده از روش تجزیه متعامد بهینه بر پایه‌ی رهیافت شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ
محسن کیامنصوری، فرزاد بازدیدی طهرانی، لیلا ریحانی، محمد جدیدی
5/2/2017
Conference
بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران ISME2017
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
در این مقاله با بهره‌گیری از روش تجزیه‌ی متعامد بهینه (POD)، به مطالعه‌ی ساختارهای گردابه‌ای در جریان آشفته‌ی خنک‌کاری لایه‌ای در نسبت دمش M=1 پرداخته شده است. میدان جریان خنک‌کاری لایه‌ای به صورت عددی و با استفاده از رهیافت شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ (LES) به دست آمده است. نتایج حاصل از حل عددی تطابق قابل قبولی با نتایج تجربی دارد. با اعمال روش POD‌ بر میدان سرعت به‌دست آمده از حل جریان، ساختارهای گردابه‌ای که در پایین دست سوراخ تزریق حضور دارند، شناسایی و نشان داده شده است. در این نسبت دمش گردابه‌های لایه‌ی برشی مهم‌ترین ساختارهای حاضر در جریان هستند. فرکانس انتشار گردابه‌ها و طول موج آن‌ها به دست آمده و به این نکته پی برده شده که عدد استروهال متناظر فرکانس این گردابه‌ها تقریبا با عدد استروهال خیابان گردابه‌ای ون کارمن برابر است. واژه‌های كليدي: تجزیه ی متعامد بهینه، شبیه سازی گردابه های بزرگ، خنک کاری لایه ای، ساختارهای گردابه ای، جریان آشفته
مقایسه و شبیه‌سازی نصب دو مدل مختلف مولد گردابه بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل ناکا 4415
محسن کیامنصوری، محمدرضا پودی
7/27/2017
Conference
سومین کنفرانس بین‌المللی علوم مهندسی و تکنولوژی ICOESAT2017
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
امروزه نصب ابزار تولید کننده گردابه بروی ایرفویلها بمنظور بهینه سازی آیرودینامیکی با هدف بهبود عملکرد هواگردها در هنگام فرود وبرخاست ومانور مورد استفاده قرار می گیرد . در این تحقیق اثرات دو مدل ، مولد گردابه مثلثی با طول قائده متفاوت بر روی مشخصه های آیرودینامیکی ایرفویل ناکا 4415 بمنظور تاخیر در جدایش جریان از سطح ایرفویل مورد مطالعه قرار گرفته است. اندازه گیری ضرایب لیفت ودرگ در زوایای مختلف حمله توسط سیستم تعادل چند محوری بصورت تجربی در تونل باد صورت گرفته است. در شبیه سازی از روش حل معادلات ناویراستوكس رینلدز متوسط گیري شده و مدل توربولانسی اسپالارت آلماراس و تابع دیواره ی استاندارد در نرم افزار انسیس فلوینت استفاده شده است. مش بندی بصورت دوبعدی با نرم افزار گمبیت انجام گرفته است وتطابق خوبی میان نتایج شبیه سازی و آزمایشات ایجاد شده است .مطالعه ی پارامتری ،ضریب لیفت بیشینه بالاتر و و تاخیر بیشتر در جدایش جریان را در مدل مولد گردابه مثلثی با اندازه قاعده کوتاهتر، در موقعیت X=0.3C نشان می دهد. همچنین این مدل مولد گردابه مثلثی ،انرژی و آشفتگی بیشتری را در امتداد ودرون لایه های جریان روی سطوح برا ایجاد میکند. کلمات کلیدی: مولد گردابه ، جدایش جریان ،اسپالارت آلماراس،گرادیان فشار،سطوح برا
Numerical Study of Flow and Concentration Fields in a Cross-Ventilated Building
Mohsen Kiamansouri, Farzad Bazdidi-Tehrani, Shahin Masoumi-Verki
11/23/2017
Conference
The 3rd Iranian Conference on Heat and Mass Transfer-ICHMT2017
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
As Experimental methods are usually very costly, the usage of computational fluid dynamics (CFD) methods is beneficial in flow and concentration fields prediction. This paper contains a numerical study on indoor flow field and its effect on pollutant dispersion. It also compares the capabilities of three different turbulence models in flow and concentration field prediction in a cross-ventilated building with a pollutant outlet in the middle of the building floor. ANSYS Fluent 15.0 has been used for all of the computations here. Standard k-ε, RNG k-ε, and realizable k-ε are the three turbulence models that are examined in this paper. The standard k-ε model has demonstrated the best performance in the entrance region of the building whilst the RNG k-ε model has shown better results as the flow progressed toward downstream. Keywords: Computational Fluid Dynamics (CFD), Flow field, Concentration Field, Pollutant Dispersion, Cross-Ventilation
شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجايي مختلط در کانال‌های مربعی تحت شرایط هیدرودینامیکی و حرارتي در حال توسعه
محسن کیامنصوری، مصطفی متاجی آبندانک
2/8/2018
Conference
چهارمین همایش ملی جریان سیال، انتقال حرارت و جرم FFHMT2018
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
پدیده انتقال حرارت جابجايي مختلط زمانی مطرح مي‌شود که در يک فرآيند انتقال حرارت، اثرات هيچ يک از دو مکانيزم جابجايي آزاد (طبیعی) و جابجايي اجباري در مقابل ديگري قابل چشم‌پوشی نباشد. جابجايي مختلط در صنایع مختلف بسیار قابل توجه بوده و در بسياري از فرآيندهاي صنعتي و شيميايي و تهويه مطبوع، خنک‌سازي و تقطير توسط اين مکانيزم انجام مي‌پذيرد. کانال‌های مربع يا مستطيلی شکل مي‌توانند در فضايي کمتر، مساحت انتقال حرارت بالاتري را به وجود آورند. در این مقاله یک کانال با سطح مقطع مربع در نظر گرفته شده و پس از اعمال شرایط مرزی مختلف، پديده انتقال حرارت جابجايي آزاد و اجباري (جابجايي مختلط) در اين کانال‌ تحت شرايط پروفیل توسعه نیافته سرعت و دما برای سیال‌های آب و هوا شبیه سازی عددی می‌شود. تأثیر اعداد بی‌بعد رینولدز، گراشف و پرانتل بر روی انتقال حرارت و به عبارت بهتر عدد ناسلت مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. واژه‌هاي كليدي: انتقال حرارت جابجایی مختلط، کانال مربعی، شرایط توسعه نیافته، دینامیک سیالات محاسباتی
Scale-adaptive simulation of unsteady flow and dispersion around a model building: spectral and POD analyses
Mohsen Kiamansouri, Farzad Bazdidi-Tehrani, Mohammad Jadidi
3/4/2018
Conference
Journal
Journal of Building Performance Simulation; Impact Factor: 2.483 (Q1)
Volume
11
Issue
2
Pages
241-260
Publisher
Taylor & Francis
Description
The present paper evaluates the relative performance of scale-adaptive simulation (SAS) in modelling unsteady concentration and flow fields around a model building relative to other transient simulations such as large eddy simulation (LES) and unsteady Reynolds-averaged Navier–Stokes (URANS) models. A novel application of proper orthogonal decomposition (POD) and time–frequency analysis is carried out in order to evaluate the transient behaviour and dominant structures of the flow fields predicted by SAS and LES. Results represent the outstanding performance of SAS in comparison with the URANS computation based on the SST k–ω model. This better performance is related to the accurate reproduction of unsteady fluctuations around the model building by SAS. In addition, the quantitative and qualitative agreements for the shapes and magnitudes of POD modes between SAS and LES confirm the LES-like behaviour of SAS in the wake region. However, in terms of computational performance, SAS imposes an extra CPU cost as compared with LES for the same grid resolution. Keywords: scale-adaptive simulation (SAS); proper orthogonal decomposition (POD); spectral analysis; large eddy simulation (LES); URANS; computational fluid dynamics
بررسی عددی جریان سیال در یک کمپرسور شعاعی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
محسن کیامنصوری، علی محمودی لرگان
5/16/2018
Conference
کنگره ملی ایده‌های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر Setcong2018
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
هدف اصلی این مقاله این است که با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی، جریان سیال در یک کمپرسور شعاعی مورد تحلیل عددی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا با بررسی تحقیق‌های پیشین در این حوزه، یک هندسه مناسب از کمپرسور شعاعی انتخاب شده است. بعد از آن پارامترهای مختلف سیالاتی در نقاط مختلف این کمپرسور شعاعی اعم از پره‌ها، ورودی و خروجی‌ها مورد تحلیل عددی قرار گرفته است. اهمیت این مقاله در این است که با دانستن پارامترهای جریان سیال در اطراف پره‌های کمپرسور‌های شعاعی می‌توان به توزیع سرعت و فشار در اطراف پره‌ها رسید که این موضوع در صنایع ساخت کمپرسورها بسیار حائز اهمیت است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا هندسه کمپرسور شعاعی طراحی و سپس شبکه زنی شده و بعد از آن در نرم‌افزار انسیس فلوئنت با استفاده از روش حجم محدود مورد تحلیل عددی قرار می‌گیرد. فن‌ها و کمپرسورهای شعاعی در بسیاری از موارد عمومی مشابه هم هستند، هر دو دستگاه‌های تراکمی هستند که مسیر جریان در آن‌ها به نسبت دارای تغییر شعاع کمی است و هر دو دارای جریان‌های ورودی یا خروجی هستند که اساساً در راستای شعاعی می باشند. اهداف کلی این مقاله تحلیل جریان سیال در اطراف پره‌های کمپرسور، بدست آوردن کانتورهای فشار و سرعت، بدست آوردن نیروهای آیرودینامیکی وارد بر پره‌های کمپرسور، بدست آوردن بردارهای سرعت، خطوط جریان و توزیع خواص آیرودینامیکی در اطراف پره‌های کمپرسور است. واژگان كليدي: کمپرسور شعاعی، دینامیک سیالات محاسباتی، نیروی درگ، انسیس فلوئنت
Large Eddy Simulation of Thermal Stratification Effect on Convective and Turbulent Diffusion Fluxes concerning Gaseous Pollutant Dispersion around a High-Rise Model Building
Mohsen Kiamansouri, Farzad Bazdidi-Tehrani, Payam Gholamalipour, Mohammad Jadidi
7/9/2018
Conference
Journal
Journal of Building Performance Simulation; Impact Factor: 2.483 (Q1)
Volume
Article in Press
Issue
Pages
Publisher
Taylor & Francis
Description
In this paper, the large eddy simulation (LES) approach is employed to investigate the role of different thermal stratification conditions (stable, neutral and unstable) in the air flow and gaseous pollutant dispersion processes around a high-rise non-isolated model building with 1:1:2 shape placed within a non-isothermal boundary layer. The simulation results are initially validated with available experimental measurements and then applied to study the characteristics of pollutant dispersion. Predictions show a low velocity zone behind the model building. The major effect of a stable stratification on flow field is the formation of a weak recirculation flow in the wake region. Results represent an intense temperature gradient close to the sides of the model building for both stable and unstable conditions. Moreover, the convective and turbulent diffusion fluxes are compared under different thermal stratification conditions, and it is shown that the LES approach is capable of predicting the counter-gradient mechanism. Keywords: Large eddy simulation, Thermal stratification, Convective flux, Turbulent diffusion flux, Gaseous pollutant dispersion, Non-isothermal atmospheric boundary layer
Optimization of an Ejector Refrigeration Cycle based on Genetic Algorithm using NSGA-II Method
Mohsen Kiamansouri, Ali Gheidari
9/5/2018
Conference
1st International Congress of Sciences and Innovative Technologies-ICESIT2018
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
For refrigeration cycle, having a high coefficient of performance (COP) is an advantage. As enhancing the heat transfer leads to increasing the COP, it needs more heat transfer area in the heat exchangers. Whereas, increasing the size of the heat exchangers makes the total refrigeration cycle more expensive to produce. Therefore, selecting the correct cycle parameters is of great importance for having a higher COP and a smaller heat exchanger area. In this paper, an ejector refrigeration cycle is studied. By using the multi-objective NSGA-II optimization method on the basis of the genetic algorithm, the cycle parameters are optimized so that the COP of the cycle is maximized and the heat transfer area in the heat exchangers is minimized, simultaneously. The refrigerant used in the ejector refrigeration cycle is R134a. The optimization results are presented in format of a Pareto chart. The point that is utilized as the final result is the trade off point that the T-s, P-h and P-v charts are plotted for it. Results show that with the proposed method, a refrigeration cycle is obtained which has an appropriate COP and heat exchanger size. Keywords: Optimization, Ejector refrigeration cycle, Coefficient of performance (COP), Genetic algorithm, NSGA-II method

سوابق اجرایی 2 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مدیر گروه آموزشی مهندسی مکانیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
اسفند 1396
تاکنون
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
مهر 1391
تاکنون

مقالات در نشریات 7 مقاله

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
کاربرد برنامه‌نویسی شیءگرا در بسته نرم‌افزاری منبع‌باز OpenFOAM برای شبیه‌سازی پراکنش آلاینده‌ها
دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا AQM 2013
1392
1
1057
تحلیل دقت مدل‌های مختلف k-ε غیرخطی در پیش‌بینی میدان جریان و پراکندگی آلاینده‌ها در اطراف یک ساختمان مدل
مجله مهندسی مکانیک مدرس (علمی پژوهشی مورد تایید وزارتین ISC)
1393
14
165-174
شبیه‌سازی عددي جريان و پراکنش آلاینده‌ها در اطراف ساختمان‌ها در يک دره خیاباني
سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا AQM 2015
1393
1
1082
بررسی عملکردی استفاده از مبدل‌های حرارتی لوله‌ای در خاورمیانه
سومین کنفرانس یافته‌های نوین علوم و تکنولوژی
1395
1
13
تحلیل روش‌های مختلف تولید آشفتگی ورودی در رهیافت شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ برای پیش‌بینی پراکندگی آلاینده‌ها در اطراف ساختمان‌های مدل
نشریه علمی پژوهشی روش‌های عددی در مهندسی (علمی پژوهشی مورد تایید وزارتین ISC)
1395
35
85-112
مدلسازی گرفتگی رگ سهموی و بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر تنش برشی و ایجاد پلاک با استفاده از حل عددی
سومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
1395
1
6
مقایسه مدل‌های آشفتگی مختلف در شبیه‌سازی جریان و پراکندگی گاز آلاینده پیرامون یک ساختمان بلند
پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا AQM 2017
1395
1
1055

تحقیقات 6 تحقیق

عنوان
انتقال حرارت به روش های هدایت، جابجایی و تشعشع Heat Transfer: Conduction, Convection & Radiation
انتقال حرارت دو فازی (جوشش و میعان) Two Phase Flow: Boiling & Condensation
تاسیسات حرارتی و برودتی و تهويه مطبوع HVAC
دینامیک سیالات محاسباتی (Computational Fluid Dynamics (CFD
مبدل‌های حرارتی (مبادله‌کن‌های گرما) Heat Exchangers
مدل سازی جریان آشفته (توربولانس) Turbulent Flow & Turbulence Modelling